انتشار لیست دریافتی دوماهه هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

انتشار لیست دریافتی دوماهه هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد فهرست دریافتی اعضا مربوط به حق الجلسات و حق الزحمه ها در دو ماهه آبان و آذر ۹۷ را به تفکیک اسامی نفرات و عنوان جلسات، منتشر کرد.

این اقدام در راستای شفاف سازی مبالغ هزینه کرد سازمان صورت می گیرد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات