طرح پژوهشی کاهش تصادفات جاده ای در استان مرکزی مورد تصویب قرار گرفت

طرح پژوهشی کاهش تصادفات جاده ای در استان مرکزی مورد تصویب قرار گرفت

مدیر کل راه وشهر سازی و رئیس شورای حمل ونقل استان مرکزی بیان داشت: به همین منظور طرح اولیه جهت اخذ پروپزال و انتخاب مجری  تهیه و به سازمان مدیریت ارسال گردید و پس از برگزاری جلسات متعدد ، فراخوان اجرای طرح پژوهشی از طریق  پایگاه های خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، اداره کل راه و شهرسازی ، راهداری و حمل و نقل جاده ای و دانشگاه ها اعلام و بعد از مهلت در نظر گرفته شده تعداد ۷ پروپزال در خصوص عنوان طرح مورد نظر ارسال گردید و بعد از بررسی و داوری انجام شده توسط اساتید دانشگاه بر اساس اولویت امتیاز دهی دو طرح مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که طی جلسات مکرر و بررسی و ارزیابی مجری طرح یکی از این دو طرح در نهایت انتخاب گردیدو مورد تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفت .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى

    اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات