​تاکید بر آموزش مباحث مدیریت

​تاکید بر آموزش مباحث مدیریت

​تاکید بر آموزش مباحث مدیریت بحران در بین شهروندان
ظهیرالدین عبدالهی کارشناس مدیریت بحران شهرداری مشهد گفت:تشویق شهروندان به شرکت در دوره های آموزش مدیریت بحران باید بیش از پیش باشد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت بحران شهرداری مشهد عبدالهی کارشناس مدیریت بحران شهرداری مشهد در حاشیه برگزاری نمایشگاه مشهد شهر هوشمند اظهارداشت: اگرهمه مردم خود را موظف به شرکت در کلاس های آموزش قبل بحران بدانند شهراز بسیاری از بحران ها مصون خواهد ماند.
وی یادآورشد: اگر مدیریت جامع شهری اتفاق بیافتد یکی از معاونت های اصلی مدیریت شهری باید مدیریت بحران باشد چون تمام افراد یک شهردر هر موقعیت کاری همگی با این مقوله در ارتباط هستند
وی گفت: قدم اول در مدیریت بحران فردی ایمن سازی منازل ومحیط کاری است واگر این ضرورت دربین شهروندان صورت گیرد از بسیاری از بحران ها پیشگیری خواهد کرد.
وی تاکید کرد: من به عنوان یک مسئول در این بخش بیشتر، به بحث آموزش تاکید دارم و بیشتر تلاشمان باید بر اساس تشویق مردم در شرکت کلاس های آموزشی مدیریت بحران در همه سنین باشد.

لینک اصل خبر در سایت مدیریت ساماندهی و مهندسی بحران شهرداری مشهد

  منبع خبر

  مدیریت ساماندهی و مهندسی بحران شهرداری مشهد

  مدیریت ساماندهی و مهندسی بحران شهرداری مشهد

  مدیریت ساماندهی و مهندسی بحران شهرداری مشهد یک سازمان دولتی در شهر مشهد می باشد

   نظرات