پنج نفر متخلف شکار و صید غیر مجاز در مهاباد دستگیر شدند

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی

اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی یک سازمان دولتی می باشد

نظرات