در اولین جلسه کمیته فنی ذیل کارگروه مقابله با پدیده گرد و غبار خراسان جنوبی عنوان شد:

در اولین جلسه کمیته فنی ذیل کارگروه مقابله با پدیده گرد و غبار خراسان جنوبی عنوان شد:

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات