۳۰ روز هوای پاک؛ سهم مشهد تا پایان فصل پاییز

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات