کشف و رها سازی ۸۵۰ قطعه بلبل خرما در   آبادان

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات