برگزاری ششمین جلسه کمیسیون محیط زیست در شورای شهر بهبهان

برگزاری ششمین جلسه کمیسیون محیط زیست در شورای شهر بهبهان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات