شکارچیان پرندگان در لامرد فارس به همراه اسلحه شکاری دستگیر شدند

شکارچیان پرندگان در لامرد فارس به همراه اسلحه شکاری دستگیر شدند

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات