مدیر کل حفاظت محیط زیست استان با حضور در برنامه زنده تلویزیونی صدای شهر شبکه زاگرس به بیان مسائل حوزه محیط زیست پرداخت

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان با حضور در برنامه زنده تلویزیونی صدای شهر شبکه زاگرس به بیان مسائل حوزه محیط زیست پرداخت

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات