در حین گشت و کنترل مناطق تحت مدیریت:
  
  شکارچی یک راس بز کوهی در روانسر دستگیر شد

در حین گشت و کنترل مناطق تحت مدیریت: شکارچی یک راس بز کوهی در روانسر دستگیر شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات