رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات محیط زیست همدان اعلام کرد: مردم، مستندات تخلفات را ارائه دهند

رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات محیط زیست همدان اعلام کرد: مردم، مستندات تخلفات را ارائه دهند

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات