بازدید شهردار آذرشهر از امداد رسانی و نمک پاشی نیروهای خدمات شهری در معابر و خیابان ها

بازدید شهردار آذرشهر از امداد رسانی و نمک پاشی نیروهای خدمات شهری در معابر و خیابان ها


لینک اصل خبر در سایت شهرداری آذرشهر

منبع خبر

شهرداری آذرشهر

شهرداری آذرشهر یک شهرداری در شهر آذر شهر می باشد

نظرات