جلسه هم اندیشی انتخابات بازرسان برگزار شد

جلسه هم اندیشی انتخابات بازرسان برگزار شد

جلسه هم اندیشی انتخابات بازرسان برگزار شد


با توجه به تغییر شیوه نامه اداره مجامع عمومی و به تبع آن انتخابات بازرسان هیات مدیره سازمان، جلسه ای با حضور کاندیداهای انتخابات بازرسان، هیات رئیسه سازمان و خانم دکتر مهری مسئول کمیته همایش ها در محل ستاد سازمان تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان، در این جلسه به بررسی و طرح شیوه نامه جدید و نکات مربوط به انتخابات بازرسان پرداخته شد.

در ادامه مدعوین حاضر در جلسه نیز به بیان دیدگاههای خود در زمینه شیوه نامه اجرایی انتخابات پرداختند.

مقرر شد با توجه به تغییرات عمده در نظام نامه نحوه برگزاری مجامع و خصوصاً روال برگزاری انتخابات، اطلاع رسانی و آگاه سازی مهندسین از طرف سازمان و کاندیداها به نحو مطلوب صورت گیرد.


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات