برگزاری مسابقه خانه بهشتی در شرکت آب منطقه ای قم

مسابقه خانه بهشتی روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۰۶ در سالن جلسات شرکت آب منطقه ای قم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم:  همزمان با دستگاههای اجرایی استان مسابقه خانه بهشتی با حضور تعدادی از کارکنان شرکت آب منطقه ای قم روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۰۶ در سالن جلسات شرکت برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای قم

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای قم

    شركت آب منطقه‌ای قم یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات