کاهش ذخیره آبخوان های کم عمق و عمیق استان گلستان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: ذخیره آبخوان کم عمق استان در آذر ماه سال جاری، در مقایسه با آذر ماه سال گذشته ۶۱ میلیون متر مکعب کاهش و در مقایسه با متوسط ۲۵ سال گذشته ۲۴۹ میلیون متر مکعب کاهش نشان می دهد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس علی نظری اظهار کرد: بر اساس گزارش بررسی وضعیت منابع آب استان در آذرماه سال جاری، ذخیره آبخوان عمیق استان نیز درآذر ماه سال جاری، در مقایسه با آذر ماه سال گذشته حدود یک میلیون متر مکعب کاهش و در مقایسه با متوسط ۱۵ سال گذشته ۵۱ میلیون متر مکعب کاهش نشان می دهد.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان افزود: بر اساس همین گزارش، میزان بارندگی آذر ماه سال جاری در مقایسه با سال گذشته، ۲/۵ درصد کاهش و تقریبا مشابه دوره شاخص درازمدت می باشد و در مدت مهر لغایت پایان آذرماه، نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۷ درصد افزایش وتقریبا مشابه دوره دراز مدت می باشد.
وی تصریح کرد: درجه حرارت ایستگاه محوطه اداره گرگان (معرف دشت حوضه آبریز گرگانرود- قره سو) در مدت مهر ماه لغایت ماه جاری، نسبت به دوره شاخص ۱/۲درصد افزایش و در ایستگاه نراب (معرف ارتفاعات) ۱/۲ درصد افزایش داشته است.
مهندس نظری افزود: جریان رودخانه ها در مدت مهر ماه لغایت پایان آذرماه سال جاری، نسبت به دوره شاخص در حوضه قره سو ۷۴ درصد کاهش ودر حوضه گرگانرود ۴۵ درصد کاهش داشته است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات