کسب عنوان «برگزیده» توسط معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی و...

در ارزیابی های سال ۹۶ مدیریت منابع آب ایران، معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی و مدیر مالی و ذیحساب شرکت آب منطقه ای اردبیل به عنوان شرکت برگزیده در بین شرکتهای تابعه شرکت مدیریت منابع آب ایران انتخاب شد.

با اعلام معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مدیریت منابع آب ایران، معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی و مدیر مالی و ذیحساب شرکت آب منطقه ای اردبیل برگزیده شدند.

در لوحی که به معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی و مدیر مالی و ذیحساب شرکت آب منطقه ای اردبیل توسط مهندس مجید سیاری، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مدیریت منابع آب ایران صادر شده، آمده است: « اخذ گزارش حسابرسی بدون محدویت و کسب عنوان معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی برگزیده در بین شرکتهای تابعه شرکت مدیریت منابع آب ایران در ارزیابی سال ۱۳۹۶ از ابعاد مالی و مجمعی بی شک در سایه دانش، توان فنی و عزم راسخ و همت والای جنابعالی و کلیه پرسنل خدوم و پرتوان مالی آن شرکت محقق گردیده و تداوم این تلاش ارزنده در جهت اعتلای هر چه بیشتر آرمانها و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مورد انتظار می باشد. از خداوند متعال برایتان توفیق خدمت صادقانه و سربلندی روز افزون آرزومندم»

همچنین در لوحی که به مدیر مالی و ذیحساب شرکت آب منطقه ای اردبیل توسط مهندس مجید سیاری، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مدیریت منابع آب ایران صادر شده، آمده است: « اخذ گزارش حسابرسی بدون محدویت و کسب عنوان مدیر مالی و ذیحساب برگزیده در بین شرکتهای تابعه شرکت مدیریت منابع آب ایران در ارزیابی سال ۱۳۹۶ از ابعاد مالی و مجمعی بی شک در سایه دانش، توان فنی و عزم راسخ و همت والای جنابعالی و کلیه پرسنل خدوم و پرتوان مالی آن شرکت محقق گردیده و تداوم این تلاش ارزنده در جهت اعتلای هر چه بیشتر آرمانها و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مورد انتظار می باشد. از خداوند متعال برایتان توفیق خدمت صادقانه و سربلندی روز افزون آرزومندم»

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات