برگزاری گردهمایی معاونین حفاظت و بهره برداری شرکت های سهامی آب...

گردهمایی معاونین حفاظت و بهره برداری ازمنابع آب به میزبانی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر به مدت ۲ روز در بوشهر در حال برگزاری است.

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران در این نشست با توجه به تشکیل کارگروه سازگاری با کم آبی و تصویب نامه هیئت وزیران در اسفند ماه ۱۳۹۶ اظهار داشت: تحویل حجمی آب برای کلیه مصارف از جمله کشاورزی با رعایت کارکرد مجاز انجام می شود.

مهندس جهانگیر حبیبی افزود: طبق این مصوبه در صورت عدم رعایت سقف کارکرد در خصوص منابع آب زیرزمینی و مصرف برق بیش از میزان مندرج در پروانه بهره برداری، بهای برق اضافه بر اساس مصارف تجاری محاسبه و دریافت می گردد.

وی به تبصره های این مصوبه نیز اشاره کرد و افزود: میزان تعرفه برق مازاد مصرفی چاه ها به صورت پلکانی و ظرف مدت سه سال اعمال می گردد و در این خصوص وزارت نیرو مکلف است از سال چهارم نسبت به قطع برق مشترکین با مصرف بیش از سی درصد میزان مجاز پروانه صادره اقدام نماید.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: مشترکینی که چاه های آب خود را به کنتور هوشمند حجمی مجهز می کنند با رعایت مفاد پروانه بهره برداری مربوطه، مشمول این مصوبه نمی باشند.

مهندس حبیبی درخصوص ممنوعیت کشت برنج نیز در راستای سازگاری با کم آبی و مصوبه هیئت وزیران اظهار داشت: سیاست های وزارت جهاد کشاورزی برای واپایی و کنترل سطح زیر کشت بهاره و زمستانه، اعمال محدودیت یا ممنوعیت کشت برنج (خارج ازاستان های گیلان و مازندران) با توجه به محدودیت های منابع آبی درحوضه های آبریز اجرایی شود.

وی در ادامه با توجه به ضرورت تغییر الگوی کشت در استان ها در راستای سازگاری با کم آبی، موفقیت این تغییر ساختار را رعایت نمودن پارامترهایی چون عدم افزایش میزان نیاز آبی، عدم افزایش یا کاهش سطح زیر کشت، عدم کاهش درآمد کشاورزان و عدم تغییر هزینه های کاشت، داشت و برداشت دانست.

در ادامه این نشست مهندس مهرزاد احسانی مدیرکل دفتر منابع به هم پیوسته حوزه آبریز فلات مرکزی، قره قوم و مرز شرقی به ارائه گزارشی در خصوص عملکرد استانها در برنامه سازگاری با کم آبی پرداخت.

وی اظهار داشت: هدف کلی برنامه سازگاری با کم آبی، کنترل مصارف در سقف آب قابل برنامه ریزی و کاهش مصارف از آب زیرزمینی تا پایان برنامه ششم توسعه است.

مهندس احسانی پارادایم جدید سازگاری با کم آبی را مستلزم توجه به موارد مهمی از جمله تاکید ویژه بر اصول آمایش سرزمینی، ایجاد هارمونی در اهداف دستگاه های اجرایی و بررسی اثرات جانبی برنامه سازگاری، اتفاق نظر همه ی دستگاه های عضو کارگروه استانی در مورد تعاریف و مبانی سازگاری با کم آبی و علل بروز آن و اجتناب از تداوم کارهای غیرموثر و غیر اثربخش قبلی با روکش و عنوان جدید دانست.

مدیرکل دفتر منابع به هم پیوسته حوزه آبریز فلات مرکزی، قره قوم و مرز شرقی درادامه به تاکیدات دستورالعمل ابلاغی وزیر نیرو در خصوص اثربخشی و اثرگذاری بیشتر برنامه سازگاری با کم آبی در استان ها اظهار داشت: بر اساس این دستورالعمل بررسی و تصویب اقدامات و برنامه های استانی در کارگروه ملی و همچنین ارزیابی عملکرد سالانه آن از مهمترین موارد اثربخشی و کارایی برنامه سازگاری با کم آبی می باشد.

وی در پایان گفت: شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر تنها شرکتی است که برنامه های پیشنهادی خود را در راستای سازگاری با کم آبی در شورای برنامه ریزی استان مصوب نموده است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای بوشهر

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای بوشهر

    شركت آب منطقه‌ای بوشهر یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات