تبادل اطلاعات حریم و بستر رودخانه ها ی شرکت آب منطقه ای یزد و شرکت...

جلسه هم اندیشی و تبادل اطلاعات جهت استفاده از تجربیات دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای فارس با حضور اعضاء کمیسیون ماده ۳ حریم و بستر رودخانه های شرکت آب منطقه ای یزد، در محل شرکت آب منطقه ای فارس برگزار گردید.

سید جواد موسوی فر مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای فارس درخصوص فرآیند بررسی ، رسیدگی و پاسخ به در خواستهای مربوط به مهندسی رودخانه ها اعم از استعلامات تعیین حریم ،بررسی معادن شن و ماسه رودخانه ای ،قراردادهای اجاره بستر و حق انتفاع از رودخانه ها،وظایف مامورین ماده ۳۰و اجرای احکام رفع تصرف رودخانه ها و همچنین مطالعات سراسری حریم و بستر رودخانه در استان فارس صحبت نمودند.

در ادامه کارشناسان دفتر رودخانه ها و سواحل  و اعضاء کمیسیون ماده ۳  شرکت آب منطقه ای فارس با  اعضاء کمیسیون ماده ۳ حریم و بستر رودخانه های شرکت آب منطقه ای یزد در خصوص مهندسی و حفاظت رودخانه ها، تعیین حریم و بستر ،نحوه بررسی و رسیدگی پرونده ها در کمیسیون ماده ۳ و همچنین مشکلات فنی و حقوقی در حوزه مهندسی رودخانه ها  بحث و تبادل نظر نمودند.

طی این نشست دو روزه با بررسی نحوه عملکرد واحد مهندسی رودخانه های استان های یزد و فارس و تبادل اطلاعات اعضای کمیسیون ماده ۳ تجربیات و چالش ها مورد بررسی قرار گرفت و سپس تلاش شد تا حتی الامکان چالش های فراروی کمیسیون ماده۳ با در نظرگرفتن راهکارهای اصلاحی هموار گردند .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای فارس

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای فارس

    شركت آب منطقه‌ای فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات