حضور پرسنل و مدیر عامل محترم شرکت تولید برق شازند در تجمع ۹ دی

حضور پرسنل و مدیر عامل محترم شرکت تولید برق شازند در تجمع ۹ دی

لینک اصل خبر در سایت شرکت تولید نیروی برق شازند

  منبع خبر

  شرکت تولید نیروی برق شازند

  شرکت تولید نیروی برق شازند

  شرکت تولید نیروی برق شازند یک شرکت در شهر اراک می باشد

   نظرات