اتمام تعمیرات اساسی واحد ۳ نیروگاه ترکیبی ارومیه

اتمام تعمیرات اساسی واحد ۳ نیروگاه ترکیبی ارومیه

اتمام تعمیرات اساسی واحد ۳ نیروگاه ترکیبی ارومیه

واحد ۳ نیروگاه ترکیبی ارومیه که به منظور انجام تعمیرات اساسی از مدار خارج شده بود طبق برنامه زمانبندی شده و انجام عملیات تعمیراتی مجدداً استارت و با شبکه سنکرون گردید ، این واحد از زمان بهره برداری برای دومین بار با ساعت کارکرد حدود ۶۴۰۰۰ ساعت مورد تعمیرات اساسی قرار گرفت که اقداماتی از قبیل دمونتاژ محفظه های احتراق و کلیه قسمتهای مجموعه استاتور و روتور ، تعویض ۵ ردیف از پره های توربین ، بازسازی اینرکیسینگ و میکسینگ چمبرها، تعمیرات اساسی ژنراتور تعویض فیلترهای هوای ورودی کمپرسور و بازدید و سرویس تجهیزات جانبی ، بر روی آن انجام گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی

منبع خبر

شركت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی

شركت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی یک سازمان دولتی می باشد

نظرات