تلاش نیروهای خدوم شهرداری جهت رفع آب گرفتگی معابر

تلاش نیروهای خدوم شهرداری جهت رفع آب گرفتگی معابر

حضور نیروهای خدمات شهری شهرداری دامغان در شب بارانی به جهت رفع گیر و انسداد پلها و نهرهای آب سیل و… برای آسایش مردم عزیزمان

see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php لینک اصل خبر در سایت شهرداری دامغان

منبع خبر

شهرداری دامغان

شهرداری دامغان یک شهرداری در شهر دامغان می باشد

نظرات