عملیات عمرانی شهرداری در میدان قدس

عملیات عمرانی شهرداری در میدان قدس

عملیات تخریب و بهسازی و شیب بندی جداول و آسفالت میدان قدس بوسیله ادوات و نیروهای خدوم خدمات شهری (عمران) شهرداری دامغان see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php لینک اصل خبر در سایت شهرداری دامغان

منبع خبر

شهرداری دامغان

شهرداری دامغان یک شهرداری در شهر دامغان می باشد

نظرات