پارک ملت زابل بازگشایی گردید

پارک ملت زابل بازگشایی گردید

با عنایت به اینکه مدتی ست عملیات بهسازی پارک ملت درحال انجام و اخیرا بازگشایی گردیده است...

شهردارزابل دراینخصوص اظهار داشتند:

از آنجائیکه مدت ۳ ماه میباشد بصورت شبانه روزی با همکاری و همفکری اعضای محترم شورای اسلامی شهر؛ درراستای راه اندازی جهت رفاه شهروندان محترم  ؛مشغول بکار بوده تا توانستیم با وضعیت مالی موجود پارک ملت را با حداقل امکانات ؛به مرحله بهره برداری برسانیم و هنوز مقداری از عملیات بهسازی پارک ملت باقیمانده تا به وضعیت مطلوب ودر خور شآن شهروندان صبور و فرهنگمدار ؛برسد. لذا به جهت استفاده از فضای موجود؛تصمیم به برداشتن حصارهای اطراف پارک گرفته  شد .

دکتر خمری در ادامه افزودند: از شهروندان فرهنگمدار؛استدعامندیم درحفظ و نگهداری فضای سبز و امکانات موجود؛ با شهرداری ؛همکاری لازم راداشته باشند چراکه در واقع مردم ؛خود مالک اصلی امکانات هرشهرمیباشند و بعنوان ولی نعمتان ما ؛برای تامین رفاه بیشتر خودشان ؛درادامه راه ؛شهرداری را همراه باشند.

روابط عمومی شورای اسلامی شهر وشهرداری زابل

لینک اصل خبر در سایت شهرداری زابل

    منبع خبر

    شهرداری زابل

    شهرداری زابل یک شهرداری در شهر زابل می باشد

      نظرات