اجرای طرح ساماندهی ترافیک مسیر ورودی سنندج – مریوان و سه راهی ناحیه منفصل شهری ننله به روایت تصویر

اجرای طرح ساماندهی ترافیک مسیر ورودی سنندج – مریوان و سه راهی ناحیه منفصل شهری ننله به روایت تصویر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سنندج

منبع خبر

شهرداری سنندج

شهرداری سنندج یک شهرداری در شهر سنندج می باشد

نظرات