تجدید آگهی و اسناد مزایده زمین های داخل شهر

تجدید آگهی و اسناد مزایده زمین های داخل شهر

شهرداری علی آباد کتول با استناد به مجوز شماره ۸۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ شورای محترم اسلامی شهر ،  در نظر دارد  دو قطعه زمین خود را واقع در شهر علی آباد کتول را از طریق مزایده کتبی به فروش برساند .

تجدید آگهی و اسناد مزایده زمین های داخل شهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

منبع خبر

شهرداری علی آباد کتول

شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

    نظرات