آغاز عملیات تعریض جاده ورودی ازنا ابتدای شهرک المهدی(عج)

آغاز عملیات تعریض جاده ورودی ازنا ابتدای شهرک المهدی(عج)

IMG_۲۰۱۹۰۱۰۶_۱۱۰۳۲۳ IMG_۲۰۱۹۰۱۰۶_۱۱۰۳۲۷ IMG_۲۰۱۹۰۱۰۶_۱۱۰۵۵۲ IMG_۲۰۱۹۰۱۰۶_۱۱۰۶۱۲ IMG_۲۰۱۹۰۱۰۶_۱۱۰۶۱۵ IMG_۲۰۱۹۰۱۰۶_۱۱۰۶۳۰ IMG_۲۰۱۹۰۱۰۶_۱۱۰۷۰۹ IMG_۲۰۱۹۰۱۰۶_۱۱۱۱۴۵ IMG_۲۰۱۹۰۱۰۶_۱۱۱۱۵۳

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ازنا

منبع خبر

شهرداری ازنا

شهرداری ازنا یک شهرداری در شهر ازنا می باشد

نظرات