آسفالت و لکه گیری خیابانهای شهر

آسفالت و لکه گیری خیابانهای شهر

آسفالت و لکه گیری خیابانها و معابر شهر به دستورمهندس نصیری شهردار الشتر آغاز شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری الشتر

منبع خبر

شهرداری الشتر

شهرداری الشتر یک شهرداری در شهر الشتر می باشد

نظرات