آگهی مزایده حضوری ماشین‌آلات

آگهی مزایده حضوری ماشین‌آلات

آگهی مزایده حضوری (حراج)

شهرداری تنکابن به استناد ماده ۱۳ آئین نامه مالی شهرداریها بر اساس مجوز شورای اسلامی شهر تنکابن در نظر دارد نسبت به فروش  ماشین آلات ذیل اقدام نماید ، لذا از کلیه متقاضیان و افراد واجد الشرایط دعوت بعمل می آید ۳ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم ، جهت دریافت شرایط شرکت در مزایده به اداره مالی و اقتصادی شهرداری مراجعه نمایند .

- خودرو نیسان بالابر مدل ۱۳۸۷ به شماره پلاک ۴۵د۸۷۴ ایران ۷۲

- خودرو وانت نیسان پسماند مدل ۱۳۸۱ به شماره پلاک ۵۴د۷۲۱ ایران ۷۲

- خودرو مرسدس بنز (حمل جسد) مدل ۱۳۷۹ به شماره پلاک ۴۹ن ۲۳۱ ایران ۳۳

- خودرو خاور مکانیزه مدل ۱۳۶۳ به شماره پلاک ۲۳۸۱۲ تهران

- خودرو بادسان آتش نشانی فاقد پلاک

- نیسان کمپرسی مدل ۱۳۸۴ به شماره پلاک  ۵۹۹ د ۱۷ ایران ۷۲

- خودرو ۹۱۱ جدول شور مدل ۱۳۵۴ به شماره پلاک ۱۳۲۶۸ مدل ۱۳۵۴


لینک اصل خبر در سایت شهرداری تنکابن

منبع خبر

شهرداری تنکابن

شهرداری تنکابن

شهرداری تنکابن یک شهرداری در شهر تنکابن می باشد

    نظرات