آغاز اولین روز کاری محمد زحمتکش ، شهردار شیرود ، با همراهی مهندس زرودی شهردار تنکابن و روسای ادارات شهرداری و روابط عمومی و روسای سازمان های حمل و نقل و آتش نشانی تنکابن

آغاز اولین روز کاری محمد زحمتکش ، شهردار شیرود ، با همراهی مهندس زرودی شهردار تنکابن و روسای ادارات شهرداری و روابط عمومی و روسای سازمان های حمل و نقل و آتش نشانی تنکابن

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تنکابن

  منبع خبر

  شهرداری تنکابن

  شهرداری تنکابن

  شهرداری تنکابن یک شهرداری در شهر تنکابن می باشد

   نظرات