هرگونه فعالیت مهندسی در حوزه شمول سازمان نظام مهندسی ساختمان است

هرگونه فعالیت مهندسی در حوزه شمول سازمان نظام مهندسی ساختمان است


سید کاظم مجابی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین می گوید: با توجه به تغییر فلسفه ساخت و ساز در محدوده بافتهای روستایی و تمایل به ساختمان های چند طبقه در این بافت لزوم نظارت دقیق تر بیش از گذشته نمود پیدا کرده است و طبق همین اساس نیز تفاهم نامه هایی در حوزه آموزشی داشتیم که خوشبختانه رضایتمندی نسبی هم ایجاد کرده است لذا انتظار داریم در این بخش همکاری موثرتری را با مجموعه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین داشته باشیم.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، وی در ادامه با اشاره به اهمیت مبحث ایمنی در ساختمان و لزوم ارتقای آموزش در این مورد گفت: نگاه دستگاههای نظارتی و اجرایی در صنعت ساختمان میبایست با زمان منطبق شود لذا با توجه به تغییر وضعیت ساخت در بافتهای روستایی میبایست دستگاههای متولی بیش از پیش به مباحث نظارتی و آموزشی ورود پیدا کند.
عباس وثیق نیا ، نایب رئیس سازمان نیز گفت: حوزه شمول نظام مهندسی مطابق قانون بر تمام کشور تعیین شده است و در تمام گستره سرزمین هر گونه فعالیت مهندسی در زمینه طراحی، نظارت، اجرا و ساخت میبایست با نظارت سازمان نظام مهندسی صورت گیرد و امروز باید ببینیم تا چه اندازه در اجرای این قانون موفق بوده ایم.
دراین جلسه، مدیرکل بنیاد مسکن گفت: تفاهم نامه های میان دو مجموعه میتواند در ارتقای همکاریها تاثیر مثبتی داشته باشد که در نتیجه این همکاریها ارتقای عملکرد هر ۲ مجموعه را می توان شاهد و ناظر بود که این موضوع از اهداف تشکیل بنیاد و سازمان بوده است.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات