در دیدار اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان با شهردار زنجان بر لزوم همکاری بیش از پیش کمیته ها و گروههای تخصصی با مجموعه شهرداری تاکید شد

در دیدار اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان با شهردار زنجان بر لزوم همکاری بیش از پیش کمیته ها و گروههای تخصصی با مجموعه شهرداری تاکید شد

به گزارش روابط عمومی سازمان در این دیدار ریاست و اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی با اشاره  بر لزوم همکاری بیش از پیش کمیته ها و گروههای تخصصی سازمان با معاونت های مرتبط شهرداری بر آمادگی سازمان در خصوص هرگونه همکاری با شهرداری تاکید شد.

دکتر نصیرا ، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان هدف از این دیدار را بررسی راهکارهای همکاری و تعامل هر چه بیشتر سازمان با شهرداری عنوان کرد و افزود: سازمان نظام مهندسی آماده ارایه هرگونه خدمات مشاوره به مجموعه تلاشگر شهرداری است و بر این باور است که در گرو همکاری و تعامل صحیح می توان به شعار خدمت به شهروندان ، جامه عمل پوشاند.
دکتر معصومی ، شهردار زنجان نیز ضمن ارایه گزارش از اقدامات شهرداری در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، فنی، عمرانی و اقتصادی به لزوم همکاری بیش از پیش کمیته ها و گروههای تخصصی سازمان با مجموعه شهرداری تاکید کرد و ارتباط تنگاتنگ سازمان با شهرداری را بصورت هدفمند در جلسات ماهیانه خواستار شد.
همچنین در این جلسه هریک از اعضای هیات مدیره سازمان درخصوص مسائل پیرامون سیما و منظر شهری،  الکترونیکی کردن ارسال گزارشات مهندسان ، الکترونیکی نمودن ارجاع کار، رعایت مسائل فنی و الزام آن درساختمان ها، برگزاری جلسات مشترک کمیته های تخصصی نظام مهندسی و شهرداری و به بحث و بررسی پرداختند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان یک انجمن در شهر زنجان می باشد

  نظرات