سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد سمینار ویژه مهندسین برق(ویرایش جدید مبحث سیزدهم) برگزار می کند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد سمینار ویژه مهندسین برق(ویرایش جدید مبحث سیزدهم) برگزار می کند.

در اطلاعیه صادره از سوی واحد آموزش سازمان آمده است:

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان از ابتدای سال ۹۶ با ویرایش جدید در دسترس مهندسین برق قرار گرفت. با توجه به تغییرات اعمال شده بعضاً وسیع و بنیادین در این ویرایش و قابل استناد نبودن ویرایش قبلی آن از ابتدای سال ۹۸ ، واحد آموزش سازمان در نظر دارد جهت بازآموزی و نیز جلوگیری از خطرات جانی و بار مسئولیتی مهندسین، سمینار یک روزه ای به مدت ۸ ساعت را با عنوان طراحی و نظارت تاسیسات الکتریکی براساس ویرایش جدید مبحث سیزدهم برگزار نماید.
براساس این اطلاعیه متقاضیان جهت ثبت نام در سمینار مذکور حداکثر تا تاریخ ۹۷/۱۱/۱  به واحد آموزش سازمان مراجعه و یا مبلغ ثبت نام را واریز و شماره پیگیری را به واحد آموزش اعلام نمایند.

زمان برگزاری: پنجشنبه ۹۷/۱۱/۲۵

هزینه ثبت نام:۵۰۰.۰۰۰ ریال ( شماره کارت ۰۸۹۶-۹۰۲۵-۶۹۱۹-۶۰۳۷  بانک صادرات بنام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد)

محل برگزاری : متعاقباً اعلام می گردد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات