جلسه ستاد بازآفرینی شهری پایدار خراسان شمالی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ، مدیرکل را...

جلسه ستاد بازآفرینی شهری پایدار خراسان شمالی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ، مدیرکل را...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

منبع خبر

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

نظرات