تقاطع غیرهمسطح فرمهین امروز به بهره برداری می رسد

تقاطع غیرهمسطح فرمهین امروز به بهره برداری می رسد

وی گفت : پروژه ساخت تقاطع غیرهمسطح اراک فرمهین در ۴ دهانه هریک به طول ۷۰/۱۸ متر با اعتباری بالغ بر ۱۴میلیارد تومان احداث گردیده که تاکنون ۱۸۱۶۷۰ مترمکعب خاکبرداری ، ۵۶۳۶۲ مترمکعب خاکریزی ، ۳۱۱۳ مترمکعب زیر اساس و ۲۹۸۸ مترمکعب اساس  ، ۱۸۲۱۶ مترمکعب بتن ریزی ، ۲۲۹۳۳ مترمربع قالب بندی انجام گردیده است .

مدیرکل راه و شهرسازی افزود: با بهره برداری از این پروژه ، محور ارتباطی اراک فرمهین به صورتی کاملا ایمن و بدون تداخل با ترافیک عبوری کنارگذرشمالی اراک خواهد گردید و ضمن کاهش زمان سفر و مصرف سوخت ، افزایش ضریب ایمنی سفر در دو محور بزرگراهی و آزادراهی را در پی خواهد داشت

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى

    اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات