دوره آموزش هوش هیجانی برای کارکنان سازمان برگزار شد

دوره آموزش هوش هیجانی برای کارکنان سازمان برگزار شد

دوره آموزش هوش هیجانی برای کارکنان سازمان برگزار شد


با توجه به اهمیت آموزش که در چارجوب دستورالعمل نظام آموزش در راستای افزایش و بهبود سطح شایستگی و توانمندسازی کارکنان به منظور ارتقا بهره وری و کارآمدی سازمان در نیل به اهداف عالی، دوره آموزش هوش هیجانی برگزار گردید. این دوره در چهار نقطه از استان برای آموزش به کلیه کارکنان برنامه ریزی شده است.

لازم به ذکر است سازمان در نظر دارد جهت آموزش کارکنان، بیست دوره آموزشی را در چهار نقطه استان برنامه ریزی نماید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات