دوره آموزش مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی

دوره آموزش مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمیلینک اصل خبر در سایت انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین

منبع خبر

انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین

انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین یک انجمن می باشد

نظرات