برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت آشنایی با روشهای شناسایی انواع پرندگان شکاری در حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت آشنایی با روشهای شناسایی انواع پرندگان شکاری در حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات