کیفیت هوای مشهد امروز ۲۰ دی ماه در وضعیت هشدار است

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات