برگزاری جلسه با رانندگان وسایل نقلیه حمل نخاله های ساختمانی درخصوص نحوه جمع آوری ودفع نخاله های ساختمانی در بندر ماهشهر

برگزاری جلسه با رانندگان وسایل نقلیه حمل نخاله های ساختمانی درخصوص نحوه جمع آوری ودفع نخاله های ساختمانی در بندر ماهشهر

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات