سومین جلسه شورای راهبردی پارک ملی گلستان برگزار شد

سومین جلسه شورای راهبردی پارک ملی گلستان برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات