جلسه فرعی کارگروه کمیته پسماند شهرستان استانه اشرفیه برگزار شد

جلسه فرعی کارگروه کمیته پسماند شهرستان استانه اشرفیه برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات