طرح ساماندهی پسماند شمال نیازمند نگاه ویژه اعضای کمیسیون تلفیق بودجه

طرح ساماندهی پسماند شمال نیازمند نگاه ویژه اعضای کمیسیون تلفیق بودجه

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات