پرونده محیط بان همدانی به دلیل نقص تحقیقات به شعبه همدان ارجاع شد

پرونده محیط بان همدانی به دلیل نقص تحقیقات به شعبه همدان ارجاع شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات