متخلفین فراری قانون شکار و صید تحت تعقیب قضایی در استان یزد

متخلفین فراری قانون شکار و صید تحت تعقیب قضایی در استان یزد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات