بازدید شهردار آذرشهر از ترمینال شهری

بازدید شهردار آذرشهر از ترمینال شهری


لینک اصل خبر در سایت شهرداری آذرشهر

  منبع خبر

  شهرداری آذرشهر

  شهرداری آذرشهر

  شهرداری آذرشهر یک شهرداری در شهر آذر شهر می باشد

   نظرات