حضور شهردار ارومیه در خبرگزاری تسنیم + گزارش تصویری

حضور شهردار ارومیه در خبرگزاری تسنیم + گزارش تصویری

شهردار به همراه مدیر ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه از خبرگزاری تسنیم در تهران بازدید کرد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ محمد حضرت پور،  شهردار ارومیه ضمن حضور در خبرگزاری تسنیم از تحریریه این خبرگزاری بازدید کرد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات