دستورالعمل تکمیلی شفاف سازی آیین نامه تعدیل قرارداد های ریالی

دستورالعمل تکمیلی شفاف سازی آیین نامه تعدیل قرارداد های ریالی


ابلاغیه وزارت نفت به چهار شرکت اصلی و دستورالعمل تکمیلی در خصوص شفاف سازی آیین نامه تعدیل قرارداد های ریالی فاقد تعدیل ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه در مهر ماه ۱۳۹۷

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه فرمائید:

http://det-mop.ir/default.aspx

دستورالعمل تکمیلی

لینک اصل خبر در سایت انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    منبع خبر

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات