پایش نرخ و دامنه فرونشست دشت‌های کشور بصورت بروز و آنلاین با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای (مطالعه موردی دشت‌های استان‌های تهران و البرز)

پایش نرخ و دامنه فرونشست دشت‌های کشور بصورت بروز و آنلاین با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای (مطالعه موردی دشت‌های استان‌های تهران و البرز)

پایش نرخ و دامنه فرونشست دشت‌های کشور بصورت بروز و آنلاین با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای
(مطالعه موردی دشت‌های استان‌های تهران و البرز)

گزارش پایش بروز و بر خط نرخ و دامنه فرونشست دشت‌های دو استان تهران و البرز توسط موسسه تحقیقات آب منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، گزارشی تحت عنوان "پایش نرخ و دامنه فرونشست دشت‌های کشور بصورت بروز و آنلاین با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای (مطالعه موردی دشت‌های استان‌های تهران و البرز)" توسط پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب تهیه و منتشر شده است.

همانطور که در این گزارش آمده است: فرونشست زمین از جمله مخاطرات و تهدیداتی است که منابع مختلف طبیعی و انسانی را با خطرات جدی مواجه نموده است. پدیده فرونشست که از آن به عنوان "مرگ پنهان خاک" یاد می‌شود، پدیده‌ای خزنده و کند بوده که در درازمدت منجر به از بین‌رفتن سکونت‌گاه‌های بشری و زیرساخت‌های آنها می‌شود. این پدیده با ایجاد تغییر در وضعیت مورفولوژیکی مناطق، می‌تواند سبب بروز تغییرات چشمگیری در خصوصیات هیدرولوژیکی آنها شود.

با توجه به برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی بسیاری از دشت‌های کشور، پدیده فرونشست تبدیل به بحرانی جدی برای کشور شده است. در همین راستا موضوع پایش فرونشست با استفاده از تکنیک‌های سنجش ‌از دوری در دستور کار پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب قرار گرفت. شایان ذکر است الگوریتم‌های موردنیاز برای این موضوع، توسعه یافته و امکان پایش فرونشست در کل کشور با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای راداری (تصاویر ماهواره Sentinel-۱ با قدرت تفکیک زمانی ۱۲ روزه و قدرت تفکیک مکانی ۱۰ متر) به صورت آنلاین و بروز وجود دارد.

در فاز اول این مطالعه، وضعیت فرونشست دشت‌های استان‌های تهران و البرز مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته و مقادیر فرونشست این دشت‌ها از سال ۲۰۱۶ تاکنون تعیین شده است. ضمناً موضوع ارائه وضعیت بروز فرونشست دشت‌های کشور در قالب "سامانه ملی پایش فرونشست کشور" در حال پیگیری می‌باشد.

نقشه فرونشست دشت‌های استان‌های تهران و البرز در سال ۲۰۱۸ میلادی

شکل ۱. نقشه فرونشست دشت‌های استان‌های تهران و البرز در سال ۲۰۱۸ میلادی

لینک اصل خبر در سایت مؤسسه تحقیقات آب

    منبع خبر

    مؤسسه تحقیقات آب

    مؤسسه تحقیقات آب یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات