مدیرعامل آب منطقه ای لرستان بعنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان لرستان منصوب شد

مدیرعامل آب منطقه ای لرستان بعنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان لرستان منصوب شد

طی حکمی از طرف وزیر نیرو رضا میرزایی، مدیرعامل آب منطقه ای لرستان بعنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان لرستان منصوب شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان، طی حکمی از طرف وزیر نیرو رضا میرزایی، مدیرعامل آب منطقه ای لرستان بعنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان لرستان منصوب شد. در متن این حکم آمده است: جناب آقای مهندس میرزایی، مدیرعامل محترم شرکت آب منطقه ای لرستان به موجب این حکم و در راستای دستورالعمل "ارتقای هماهنگی بین مدیران استانی" موضوع بخشنامه شماره ۳۴۴۲۱/۵۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۵/۷ به مدت یکسال به عنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان لرستان منصوب می گردید. امید است با استعانت از خداوند متعال و همکاری سایر اعضای شورا در انجام وظایف ذیل موفق و موید باشید: ۱- برنامه ریزی برای اجرای کامل دستورالعمل های فوق الذکر ۲- برگزاری جلسات مستمر و منظم شورا، ایجاد ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

منبع خبر

شبکه خبری آب کشور

شبکه خبری آب کشور

شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات